Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Orthopedagogie

Een orthopedagoog is een universitair geschoolde hulpverlener, die zich bezig houdt met de opvoeding van een kind en zijn/haar ‘omgeving’ (ouders, beroepsopvoeders) waar ‘iets mee aan de hand is’.

Dat ‘ iets mee aan de hand’ kan heel divers zijn. Het kind kan een handicap hebben. Het kind kan een psychische stoornis hebben zoals ADHD of een autisme spectrumstoornis. Er kunnen leerproblemen zijn: algemene leerproblemen of dyslexie of dyscalculie. Maar er kunnen ook andere, sociaal-emotionele problemen zijn. Er kan dan gedacht worden aan gepest worden, een traumatische ervaring meegemaakt hebben, gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld of gedragproblemen.

Mienta van Asselt, Orthopedagogie & Speltherapie richt zich op de psychische en sociaal-emotionele problemen van kinderen vanaf drie jaar en jongeren tot en met 18 jaar. Voor leerproblemen verwijst Mienta van Asselt, Orthopedagogie & Speltherapie naar collega’s die hierin gespecialiseerd zijn.

Mienta’s werkwijze

Nadat u het contactformulier hebt ingevuld of telefonisch contact hebt opgenomen, maken we een afspraak met u en uw kind of de jongere. Dit noemen we een kennismakings- of intakegesprek. In dit gesprek inventariseren we wat de problemen of vragen zijn, wat u zelf al gedaan hebt om verbetering te bewerkstelligen en wat u verwacht van de hulpverlening. Aan het eind van het gesprek krijgt u te horen of Mienta van Asselt, Orthopedagogie & Speltherapie iets voor u kan betekenen of dat het beter is om door te verwijzen naar een andere hulpverlener of hulpverleningsinstantie. Ook bespreken we welke vorm van therapie het meest passend lijkt te zijn voor uw kind/jongere of gezin.

Voor kinderen jonger dan 10 jaar is speltherapie vaak een heel geschikte therapievorm. Voor oudere kinderen en jongeren kan (cognitieve) gedragtherapie is geschikte therapie zijn. Wanneer het kind of de jongere therapie krijgt, zijn er regelmatig gesprekken met ouders (verzorgers) over de voortgang van de therapie en/of over uw eigen manier van omgaan met uw kind.

Mienta's registraties

Mienta is geregistreerd als orthopedagoog, psycho-diagnosticus en speltherapeut.
  • Orthopedagogie houdt zich bezig met de ‘ speciale’ opvoeding van ‘ speciale’ kinderen
  • Psycho-diagnostisch onderzoek naar intelligentie en/of sociaal – emotioneel welbevinden
  • (cognitieve) gedragstherapie en gesprekken voor ouders
© 2012 - Moddit Internet Reclamebureau